Değerli meslektaşlarım,

Onkoloji pratiğinin hızlı değiştiği günümüzde, bilginin de aynı hızda muhataplarına ulaştırılması zorunludur. Ülkemizde bu amaca hizmet eden nitelikli toplantıların düzenlenmesi güncel tıp pratiğinin daha nitelikli olması sonucunu doğuracaktır.

Yaklaşık on iki yıldır iki yılda bir University of Pittsburgh ile birlikte gerçekleştirdiğimiz sempozyumların bu amaca hizmet etmesini bekliyoruz. Multidisipliner bir uygulama alanı olan onkoloji pratiğinde İç Hastalıkları ve Aile hekimlerini ilgilendiren sorunların da tartışılmasına yönelik oturumlar planlanmıştır.

Meme kanserinin sık görülmesi yanı sıra erken tanı ve tedavi olanaklarının varlığı hastalığın ölüm oranını azaltmış, tedavi sonrası hayatlarını sağlıklı şekilde sürdüren bireyler maruz kaldıkları tedavi komplikasyonlarının giderilmesi yöntemlerini haklı olarak daha fazla talep eder duruma gelmişlerdir.

 
                           


 • Bildiri son gönderim tarihi
  28 Mayıs 2018
 • İndirimli Kayıt-Konaklama Tarihi
  21 Nisan 2018
 • Bildiri Değerlendirme Bildirim Tarihi
  03 Haziran 2018
 • Kongre Tarihleri
  21 - 22 Haziran 2018