Untitled Document

Kurullar

 

ONUR KURULU

 
Yusuf Ulcay
Uludağ Üniversitesi Rektörü
 
Ekrem Kaya
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
 
Osman Manavoğlu
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Kurucu Öğretim Üyesi
 
İsmet Taşdelen
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Memem Birimi Kurucu Öğretim Üyesi
 

 

DÜZENLEME KURULU

   
Türkkan Evrensel Semure Zengi
Atilla Soran Adem Deligönül
Şehsuvar Gökgöz Jale İrdesel
Şahsine Tolunay Murat Çalıkapan
Erdem Çubukçu Birol Ocak
Hülya Ertaş Tayanç Öncel
Burcu Caner Sibel Çetintaş
Fatih Ölmez Oktay Çelik
Kazım Uygun Bülent Orhan
Özcan Akan Turgut Kaçan
Nilüfer Avcı Mustafa Canhoroz
Sibel Çetintaş Kahraman  

 

BİLİMSEL DANIŞMA KURULU

   
Hakan Akbulut Hasan Karanlık
Tayyar Akpınar Lokman Koral
Erol Aksaz Tezer Kutluk
Lale İnceoğlu Altan Osman Manavoğlu
Kazım Uygun Misket Meriç
Murat Aslan Nil Molinas
Adnan Aydıner Ayfer Handan Onur
Canan Bağdatlı Ömer Fatih Ölmez
Gül Başaran Füsun Önen
Cihan Uras Serdar Özbaş
Gülbeyaz Can Feyyaz Özdemir
Varol Çelik Mustafa Özdoğan
Erdem Çubukçu Ahmet Özet
Yeşim Eralp Lütfi Özkan
Durmuş Etiz Vahit Özmen
Yalçın Çırak Mustafa Öztürk
Erdem Göker Pınar Saip
Şehsuvar Gökgöz Atilla Soran
Erhan Gökmen Özlem Soran
Nilüfer Güler Ulus Ali Şanlı
Mahmut Gümüş İsmet Taşdelen
Abdullah İğci Erol Tavmergen
Ceyhun İrgil Şahsine Tolunay
Sibel Kahraman Çetintaş Gürkan Uncu
Özkan Kanat Zeki Üstüner
İrfan Çiçin Semure Zengi
Ayfer Karadakovan Kayıhan Engin
  Murat Dinçer