Untitled Document

Bilimsel Program

29 Haziran 2016, Çarşamba

09:00 – 09:30

Açılış Töreni

Yusuf Ulcay – Uludağ Üniversitesi Rektörü

Selim Gürel – Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

09:30 – 10:30

PANEL 1

DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE MEME KANSERİ SORUNU

Oturum Başkanları: Cihan Uras, Nil Mandel, Osman Manavoğlu

Türkiye de Meme Kanseri / Vahit Özmen

Dünyada Meme Kanseri / Atilla Soran

Meme Kanseri Mücadelesinde Yapabildiklerimiz ve Eksiklerimiz /
Murat Gültekin

Tartışmacılar: Yalçın Çırak, Turgut Kaçan, Muharrem Koçer,
Mehmet Sağıroğlu

10:30 – 11:00

Kahve Arası

11:00 – 12:00

PANEL 2

MEME KANSERİ VE TANI

Oturum Başkanları: Uğur Topal, Bahadır Güllüoğlu

Meme Kanseri Taraması Kime, Ne Zaman, Hangi Sıklıkta? / Ali Sever

Meme Kanseri Tanısında Mamografi Dışı Yöntemler / Veysel Polat

Meme Kanserinde Germline Risk ve Yönetimi / Gülşah Çeçener

Tartışmacılar: Zuhal Başkan, Hatice Doruk, Tülay Akman,
Mustafa Değirmenci

12:00 – 13:00

Uydu Sempozyum / Öğle Yemeği

13:00 – 14:00

PANEL 3

ERKEN EVRE MEME KANSERİ TEDAVİSİ

Oturum Başkanları: Murat Kapkaç, Bülent Orhan

Profilaktik Mastektomi / Cihan Uras

Erken Evre Meme Kanserinde Cerrahi / Şehsuvar Gökgöz

Erken Evre Meme Kanserinde Adjuvan Tedavi / Berna Öksüzoğlu

Tartışmacılar: Mustafa Şahbazlar, Güze Özal, Didem Tunalı,
Mustafa Canhoroz

14:00 – 14:30

Kahve Arası

14:30 – 15:30

PANEL 4

MEME REKONSTRÜKSİYONU

Oturum Başkanları: Ramazan Kahveci, Selçuk Akın

Rekonstrüksiyon Hazırlığı: Planlama, Hastanın Seçimi,
Bilgilendirme / Serhan Tuncel

Rekonstriksüyon Yöntemleri / Serhan Tuncel, Şükrü Yazar,
Burcu Çelet Özden

15:30 – 16:00

Kahve Arası

16:00 – 17:00

PANEL 5

LOKAL İLERİ MEME KANSERİ: NEREDEYİZ?

Oturum Başkanları: Bahadır Güllüoğlu, Erdem Göker

Lokal İleri Tanımında ve Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesinde Radyolojinin Yeri / Ali Sever

Lokal ileride Adjuvan-Neoadjuvan  Tedavi  Histolojik Tip Tedavi Seçmini Etkiler mi? / Özlem Er

Cerrahide Neredeyiz? / Hasan Karanlık

Radyoterapi  / Sibel Çetintaş

Neoadjuvan Tedavi Sonrasında Patolojik Yanıtın Değerlendirilmesi / Şahsine Tolunay

Tartışmacılar: Lokman Koral, Gürbüz Görümlü, Evren Dilektaşlı, Bahattin Yılmaz

17:00 – 18:00

PANEL 6

METASTATİK HASTALIK

Oturum Başkanları: Mahmut Gümüş, Gürsel Soybir

İmmuno- Terapi ve Meme Kanseri / Burçak Karaca

Kemoterapi ve Hedefe Yönelik Tedavide Yenilikler / Mustafa Özdoğan

Cerahinin Yeri / Serdar Özbaş

Tartışmacılar: Efnan Algın, Tarkan Yetişyiğit, Mükremin Uysal,
Özgür Tanrıverdi

18:00 – 18:30

Akılcı İlaç Kullanımı Oturumu

Oturum Başkanı: Murat Arslan

Akılcı İlaç Kullanımı / Lokman Koral

30 Haziran 2016, Perşembe

09:00 – 10:00

PANEL 7

MEME KANSERİ HEMŞİRELİĞİ

Oturum Başkanları: Türkkan Evrensel, Ayfer Karadakovan

Meme Kanseri Tedavisinde PA uygulaması ( Pittsburgh Deneyimi )

Meme Cerrahisi Olan Hastanın Hemşirelik Bakımı / Misket Meriç

Kemoterapinin Erken ve Geç Dönem Yan Etkileri ve Dikkat Edilecek Noktalar / Nilüfer Avcı

Meme Kanseri Kadınları Sosyal Olarak Nasıl Etkiler? / Semure Zengi

10:00 – 10:30

Kahve Arası

10:30 – 11:30

PANEL 8

MEME KANSERİ TEDAVİSİ VE SONRASI SORUNLAR

Oturum Başkanları: Nilüfer Güler, İsmet Taşdelen

Doğurganlığın Korunması / Gürkan Uncu

Gebelik ve Kanser / Fatih Ölmez

Psikososyal Durum ve Yönetimi  / Aslı Sarandöl

Kardiak Fonksiyonlar ve Kanser Tedavisi / Özlem Soran

MEME KANSERİ REHABİLİTASYONU VE LENFÖDEM KURSU

11:30 – 13:00

MEME KANSERİ REHABİLİTASYONU

Oturum Başkanları: Tayanç Öncel, Lale Altan

Kanser Rehabilitasyonu ve Meme Kanseri / Jale İrdesel

Meme Kanserli Hastalarda Ağrı, Hareket Kısıtlılığı ve Yaşam Kalitesi / Sibel Eyigör

13:00 – 14:00

Öğle Yemeği

14:00 – 15:30

LENFÖDEM KURSU

Oturum Başkanları: Murat Çalıkapan, Jale İedesel

Dünyada ve Ülkemizde Lenfödem Sorunu ve Multidisipliner Yaklaşım / Atilla Soran

Lenfatik sistemin Anatomi ve Patofizyolojisi / Serap Alper

Tanı Yöntemleri, Sınıflandırma ve Korunma / Serap Alper

15:30 – 16:00

Kahve Arası

16:00 – 17:30

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Kompleks Dekonjestif Tedavi / Sibel Eyigör

Egzersiz / Ebru Şahin

Cerrahi Tedavi Yöntemleri / Atilla Soran

17:30 – 19:00

UYGULAMA

Uygulamalı Lenfödem Ölçümü

Manuel Lenfatik Drenaj Uygulama

Pnomotik Kompresyon ve Uygulama

01 Temmuz 2016, Cuma

HALK OKULU

16:00 - 16:30

AÇILIŞ KONUŞMALARI

16:30 – 18:00

PANEL 1

KANSER HASTALIĞININ TANINMASI, KANSERDEN KORUNMA YÖNTEMLERİ

Oturum Başkanları: Atilla Soran, Türkkan Evrensel

Erken Tanı Yöntemleri / Özcan Akan

PET BT kullanımı / Feyza Şen

Kanserden Korunmada Yerel Yönetimlerin Rolü / Mustafa Tekin Akış

Kanserde Bilinçlenme ve Sivil Toplum Örgütleri / Füsun Önen

Meme Kanseri ve Belirtileri / Ceyhun İrgil

18:00 – 18:30

Ara

18:30 – 20:00

PANEL 2

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Cerrahi Tedavi / Murat Çalıkapan

Lenödem ve Korunma / Atilla Soran

Radyoterapi / Sibel Çetintaş

Kemoterapi / Ender Kurt

Hedefe yönelik Tedaviler / Türkkan Evrensel

Hastalık ve Tedaviye Bağlı Sorunların Giderilmesi / Erdem Çubukçu

20:45 – 21:45

İftar Yemeği